Aanmelden Medewerker

Aanmelden medewerkers Wigwam

Op onderstaand inschrijfformulier kunnen medewerkers van Stichting Wigwam (personeel of vrijwilligers status apart zoals bv. projectleiders)
gegevens doorgeven die voor Wigwam van belang zijn.

Op het einde van het formulier wordt gevraagd een aantal regelingen/documenten te lezen en akkoord te gaan met de inhoud.
Deze documenten en regelingen zijn te vinden op de volgende webpagina's:

- Brochure Wegwijs bij Wigwam
- Privacy Statement
- Klachtenregeling
- Geheimhoudingsplicht
- Verdere informatie over de VOG vind je via deze link: VOG