Zorgdocumenten

Zorgdocumenten

Op deze pagina vindt u naast formats en informatie over de Zorgovereenkomst en de Zorgbeschrijving, ook de Infographic van Stichting Wigwam. Deze Infographic staat onderaan de pagina. Hij is onder andere bedoeld als ondersteuning voor ouders wanneer zij in gesprek gaan met hun gemeente, zorgkantoor, CIZ of eventuele overige betrokken partijen.

Zorg in natura (Zin)

Soms is het mogelijk (een deel van) de rekening voor het kind/tiener met de beperking te declareren bij uw zorginstelling. Heeft u hier vragen over, neem dan neemt u dan gerust contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

PGB
Indien u PGB ontvangt van uw gemeente of zorgkantoor, kunt u alles regelen via het digitaal PGB-portaal van de SVB. Indien u niet in het portaal kunt werken, kunt u onderstaande formats gebruiken.

      PGB Schenking

Heeft u ruimte over in uw PGB budget, en overweegt u dit bijvoorbeeld te schenken aan een goed doel? Klik dan op Feestdagenuitkering en Verantwoordingsvrij bedrag voor meer informatie.

Formats zorgovereenkomst en -beschrijving

Zorgovereenkomst

Indien u PGB ontvangt van uw gemeente of zorgkantoor, kunt u alles regelen via het digitaal PGB-portaal van de SVB. Alleen indien u niet in het portaal kunt werken, kunt u onderstaande formats gebruiken.

Onderstaand vindt u 3 formats Zorgovereenkomst van het SVB. De specifieke gegevens van Stichting Wigwam zijn hierop reeds ingevuld. U dient deze overeenkomst eerst op te slaan, voor u hem invult en aan ons mailt. De formats zijn zowel voor de Gezinsvakanties als de Jongerenvakanties van toepassing.

Heeft u een PGB gekregen van uw gemeente?

Dan valt uw zorg onder de Jeugdwet of onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Gebruik dan een van deze formats:

Heeft u een PGB gekregen van een zorgkantoor?

Dan valt uw PGB onder de Wlz (Wet langdurige zorg). Gebruik dan dit format:

Indien u een geldende zorgovereenkomst heeft maar gegevens wilt aanpassen, dient u hiervoor een wijzigingsformulier te gebruiken.

Let op: Indien u het wijzigingsformulier NIET invult in het digitaal PGB portaal, hoeft het niet te worden ondertekend door Wigwam wanneer er sprake is van:

- verhoging van het tarief;
- verlenging van de zorgovereenkomst;
- beëindiging van de zorgovereenkomst.

U kunt het formulier in deze gevallen direct indienen bij de SVB nadat u het zelf ondertekend heeft. In alle andere gevallen moet u het nog eerst aan Wigwam mailen ter ondertekening.

 

TIPS bij het INVULLEN van de ZORGOVEREENKOMST

Vooraleer u het format van de Zorgovereenkomst invult, dient u het eerst op te slaan op uw computer!

  • Vraag 3. Looptijd van de overeenkomst

U vult bij de looptijd de startdatum van de wigwamvakantie in. Indien uw budget doorlopend is kan de zorgovereenkomst voor onbepaalde tijd worden afgegeven. Dat is meestal zo bij een Wlz-indicatie.

  • Vraag 4. Werkafspraken

Er wordt aan de hand van een uurtarief achteraf gefactureerd op basis van het aantal zorg-uren (gezinsvakantie: 37,5 uur, jongerenvakantie: 55 uur).

  • Vraag 5.2. Vergoeding per uur

Wigwam geeft een vergoeding van 24,44 euro per uur voor individuele begeleiding en/of persoonlijke verzorging en 50,00 euro per uur voor Verpleging. Vink overeenkomstig de toekenningsbeschikking de juiste werkzaamheden aan en vul bij uurtarief het juiste tarief in.
Voor een Gezinsvakantie wordt in totaal 37,5 uur x € 24,44 = € 916,50 per week gefactureerd (zonder Verpleging).
Voor Jongerenvakanties is dit 55 uur x € 24,44  = € 1.344,20 per week.

  • Vraag 6. Overige afspraken

Indien u bij Wigwam geboekte zorg en begeleiding wilt annuleren, dan worden de volgende kosten in rekening gebracht:

- annulering korter dan 6 weken en langer dan 1 week vóór de aankomstdag: 50% van de totale zorgfactuur;
- annulering korter 1 week vóór de aankomstdag: de totale zorgfactuur.

Bij voortijdige beëindiging van het verblijf vindt geen restitutie plaats en dient de volledige zorgfactuur te worden betaald.

Zorgbeschrijving

Of u naast de zorgovereenkomst, ook een zorgbeschrijving dient aan te leveren, is afhankelijk van welk budget u heeft. Uw gemeente of zorgkantoor informeert u over wat u moet doen en waar u de documenten moet aanleveren. Als u een Wlz-budget heeft via het zorgkantoor, dient u altijd een zorgovereenkomst én een zorgbeschrijving aan te leveren.

Om u te ondersteunen bij het opstellen van een Zorgbeschrijving (als aanvulling op de zorgovereenkomst) vindt u hier een format waarin de Wigwam-gegevens al staan ingevuld.

Ter ondersteuning vindt u hier een voorbeeld-versie van een zorgbeschrijving. Deze bevat tips en richtlijnen voor het invullen.

Veelgestelde vragen over de Zorgdocumenten

Infographic

De Infographic geeft op schematische wijze een bondig overzicht van de doelen en de meerwaarde van een Wigwamvakantie. Hij is bedoeld als ondersteuning wanneer u als ouder in gesprek gaat met uw gemeente, zorgkantoor, CIZ of eventuele overige betrokken partijen. Door op de link te klikken opent u onze Infographic.

Uit de reeds opgedane ervaring m.b.t. aanvragen van deze vorm van zorg en begeleiding, blijkt dat het van belang is dat u uw gesprekspartner erop attendeert dat:

  • de kosten die u aanvraagt alleen de zorg- en begeleidingskosten van uw kind met beperking zijn. Alle overige vakantiekosten betaalt u zelf;
  • begeleiding en zorg van uw kind ook tijdens periodes waarin uw kind geen school of dagopvang bezoekt, gewoon doorgaan;
  • deze formule de mogelijkheid biedt om voor u als mantelzorger de accu weer op te laden om zo de begeleiding en zorg voor uw kind weer goed aan te kunnen.

Algemeen

U kunt meer informatie vinden op de website van uw zorgkantoor of uw gemeente. Neem contact met hen op bij onduidelijkheden.

Voor informatie over het maken of opstellen van zorgovereenkomsten of zorgbeschrijvingen kunt u ook terecht op de website van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een Pgb: www.pgb.nl

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via 06-53905972 of rachel@stichtingwigwam.nl

Meer weten?

Onze medewerkers helpen u graag verder!

06-15127416