Wat biedt Wigwam?

Verblijf

Vrijwilligers kunnen desgewenst op het terrein overnachten. Afhankelijk van de locatie verblijven de vrijwilligers in paviljoens of kamperen in (eigen) tenten op het terrein. Sanitaire voorzieningen zijn in de buurt van de overnachtingplaats.

Vervoer

Indien de reiskosten naar de locatie een belemmering vormen, neem dan contact op met het landelijk kantoor (of met de projectleiding) om de mogelijkheden te bespreken.

Vrijwilligers die naar Frankrijk gaan, rijden gezamenlijk in door Wigwam gehuurde busjes.

Stage

Het meewerken als vrijwilliger kan voor diverse opleidingen studiepunten opleveren. Ook kan een getuigschrift (ervaringsbewijs) verstrekt worden of kunnen verslagen afgetekend worden. Dit kan met de projectleiding geregeld worden. De projectleiding kan geen uitgebreide individuele stagebegeleiding bieden.

Maaltijden

Gedurende de Wigwamvakanties zijn de maaltijden voor de vrijwilligers gratis. Kinderen van vrijwilligers betalen een vergoeding van €135 (per week) voor deelname aan het activiteitenprogramma en alle maaltijden

Waar moet je zelf voor zorgen?

Ziektekosten- en ongevallenverzekering en aansprakelijkheid

Gezien de bijzondere aard van vrijwilligerswerk, geschiedt het op eigen risico. Stichting Wigwam noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Wij gaan ervan uit dat vrijwilligers zelf zorgen voor voldoende verzekering. Hierbij wordt gedacht aan een ziektekosten- en ongevallenverzekering, eventueel sociale regelingen voor inkomstenderving en een W.A.-verzekering particulier. Eventuele schades dienen dus bij de eigen verzekeraar geclaimd te worden.

Reis- en bagageverzekering

Vrijwilligers dienen zelf voor een reis- en bagageverzekering te zorgen.