Over ons

Stichting Wigwam

Wie zijn wij?
Stichting Wigwam organiseert sinds 1997 zogenaamde ‘Wigwamvakanties’. Deze bestaan uit Gezinsvakanties en Jongerenvakanties en worden gecoördineerd vanuit het landelijk kantoor in Valkenburg a/d Geul. Het team aldaar bestaat uit 5 (parttime) medewerkers. De voorbereiding en uitvoering van de Wigwamvakanties zijn verder in handen van vele projectleiders en honderden vrijwilligers.

Stichting Wigwam volgt de ISO norm voor Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224) en wordt jaarlijks middels assessments op deze kwaliteitsmanagementnorm voor zorgorganisaties gecontroleerd.

Stichting Wigwam heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat wij belastingvrij schenkingen kunnen ontvangen:
jouw bijdrage komt volledig ten goede aan Stichting Wigwam.

Wat doen wij?
Wigwamvakanties zijn vakanties voor (gezinnen met) kinderen of jongeren met een (ernstige) beperking. Tijdens deze vakanties wordt een activiteitenprogramma georganiseerd waar alle kinderen van het gezin, met en zonder beperking, aan kunnen deelnemen. Elk kind met een beperking krijgt gedurende het activiteitenprogramma individuele zorg en begeleiding.

Wigwamvakanties worden georganiseerd op diverse locaties en jaarlijks nemen er ruim 200 gezinnen en bijna 500 vrijwilligers aan deel.

Deelname aan Wigwamvakanties geeft gezinnen en deelnemers de mogelijkheid lotgenotencontact aan te gaan, ervaringen te delen
en weer helemaal ‘op te laden’ om overbelasting tegen te gaan.

Voor vrijwilligers levert deelname naast onvergetelijke (werk)ervaringen ook een verrijking en verruiming op
van hun blik op het leven met een beperking.

Alle betrokkenen doen nieuwe ervaringen op en sluiten vriendschappen voor het leven.

Gp5_CapturedbyHerman- (85)
Hsp1 (12)
Gp5_CapturedbyHerman- (58)

Het team

Margo de Kock

directeur/bestuurder

Rachel Pannemans

beleidsmedewerker

Dorien van de Walle

stafmedewerker gezinnen

Audrey Pisters

beleidsmedewerker vrijwilligers

Natasja Moest'l

administratief medewerker

Voor de projectleiders per vakantie

projectleiding Valkenburg a/d Geul

zie de periodes op de website.

projectleiding Heel

projectleiding 's-Gravenzande

projectleiding Heeten

projectleiding Heusden

projectleiding Koudekerke

projectleiding Arnhem

projectleiding Jongerenweek

projectleiding Survivalweek

De Raad van Toezicht

Dhr. B. van der Velde, voorzitter
Mw. C. Vermeulen, vice voorzitter
Dhr. J. Huppertz, lid
Dhr. G. Croonen, lid
Mw. L. Speth, lid

De Adviesraad

De Adviesraad van Stichting Wigwam bestaat uit in totaal 9 vertegenwoordigers. Bianca Beersma, Ciske van der Wal en Hedzer de Jong vertegenwoordigen de ouders. Marius Wientgen, Maj-Lis Dojes en Esther Mathijssen zetelen als afgevaardigden van de vrijwilligers. Esther van Veen, Hanneke Dokman en Naomie van der Sluis nemen plaats als projectleiders.

De Adviesraad heeft als taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over alles wat betrekking heeft op Stichting Wigwam. Hierbij maakt zij gebruik van input en ondervraging van haar achterban. Hierdoor draagt de Adviesraad bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het beleid en de uitvoering van Wigwamvakanties. De Adviesraad behandelt geen individuele zaken. Hiervoor kun je rechtstreeks terecht bij het landelijk kantoor.

Wil je meer weten of heb je een vraag aan de adviesraad, dan kun ze bereiken via adviesraad@stichtingwigwam.nl.

Jaardocumenten

JR

De Jaarrekening 2023 Stichting Wigwam is conform de statuten vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

ANBI Status

anbi

Stichting Wigwam heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat heeft voor u als voordeel dat giften die u aan ons doet, aftrekbaar zijn van de belasting. In de Publicatie ANBI boekjaar 2023 zijn de verplichte gegevens verwerkt (o.a. contactgegevens, doelstelling, beknopt beleidsplan, samenstelling RvB, beloningsbeleid, verwijzing naar inhoudelijk jaarverslag en de financiële verantwoording.

Erkend Leerbedrijf

erkend_leerbedrijf

Stichting Wigwam is een erkend leerbedrijf. De wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. De zg. beroepspraktijkvorming (bpv). Erkende leerbedrijven – zowel bedrijven als zzp'ers – zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.

Kwaliteitsmanagementnorm ISO voor Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224)

large_4203_0

Kwaliteit staat tijdens Wigwamvakanties voorop. Stichting Wigwam volgt de ISO norm voor Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224). Dit is een specifieke kwaliteitsmanagementnorm voor zorgorganisaties. Jaarlijks doorloopt Wigwam assessments om de kwaliteit te controleren.

Meer weten?

Onze medewerkers helpen u graag verder!

06-15127416