Over ons

Stichting Wigwam

Wie zijn wij?
Stichting Wigwam organiseert sinds 1997 zogenaamde ‘Wigwamvakanties’. Deze bestaan uit Gezinsvakanties en Jongerenvakanties en worden gecoördineerd vanuit het landelijk kantoor in Valkenburg a/d Geul. Het team aldaar bestaat uit 4 parttime medewerkers. De voorbereiding en uitvoering van de Wigwamvakanties zijn verder in handen van vele projectleiders, assistent-projectleiders en honderden vrijwilligers.

Stichting Wigwam volgt de ISO norm voor Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224) en wordt jaarlijks middels assessments op deze kwaliteitsmanagementnorm voor zorgorganisaties gecontroleerd.

Stichting Wigwam is een ANBI. Dit betekent dat wij belastingvrij schenkingen kunnen ontvangen:
jouw bijdrage komt volledig ten goede aan Stichting Wigwam.

Wat doen wij?
Wigwamvakanties zijn vakanties voor (gezinnen met) kinderen of jongeren met een (ernstige) beperking. Tijdens deze vakanties wordt een activiteitenprogramma georganiseerd waar alle kinderen van het gezin, met en zonder beperking, aan kunnen deelnemen. Elk kind met een beperking krijgt gedurende het activiteitenprogramma individuele zorg en begeleiding.

Wigwamvakanties worden georganiseerd op diverse locaties in Nederland en jaarlijks nemen er ruim 200 gezinnen aan deel.

Deelname aan Wigwamvakanties geeft gezinnen en deelnemers de mogelijkheid lotgenotencontact aan te gaan, ervaringen te delen
en weer helemaal ‘op te laden’ om overbelasting tegen te gaan.

Voor vrijwilligers levert deelname naast onvergetelijke (werk)ervaringen ook een verrijking en verruiming op
van hun blik op het leven met een beperking.

Alle betrokkenen doen nieuwe ervaringen op en sluiten vriendschappen voor het leven.

large_6968_1
large_6965_1

Het team

Pauline Aalten

directeur/bestuurder

Rachel Pannemans

beleidsmedewerker

Dorien van de Walle

stafmedewerker gezinnen

Els Alzer

stafmedewerker vrijwilligers

John Visser

financieel/administratief medewerker

Kimberly van Herk

projectleider Nieuwveen

Mieke Buntinx

projectleider Valkenburg a/d Geul

Naomi van der Sluijs / Arnout van Dael

projectleiding Arnhem

Hans Prins

projectleider 's-Gravenzande

Frederique Verbeet

projectleider Diessen

Mieke van Veen / Esther van Veen

projectleiding Heusden

Vivianne Schroen / Maaike Korpershoek

projectleider Heel

Kimberly van Herk

projectleider Jongerenweek

Marcel Coenen

projectleider Survivalweek

De Raad van Toezicht

Dhr. J. van der Kruis, voorzitter
Mw. C. Vermeulen, vice voorzitter
Dhr. S. Dijkstra, lid
Dhr. J. Huppertz, lid
Dhr. E. Dormans, lid

ANBI Status

large_4201_0

Stichting Wigwam heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). In de publicatie Publicatie ANBI boekjaar 2020 - format zijn de verplichte gegevens verwerkt (o.a. contactgegevens, doelstelling, beknopt beleidsplan, samenstelling RvB, beloningsbeleid, verwijzing naar inhoudelijk jaarverslag (verslag van  uitgeoefende activiteiten) en de financiele verantwoording).

In de inhoudelijke jaarverantwoording 2020 vindt u meer informatie over hoe de vakanties in 2020 verlopen zijn.
Het Rapport inzake de Jaarrekening 2020 is conform de statuten vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Erkend Leerbedrijf

erkend_leerbedrijf

Stichting Wigwam is een erkend leerbedrijf. De wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. De zg. beroepspraktijkvorming (bpv). Erkende leerbedrijven – zowel bedrijven als zzp'ers – zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.

Kwaliteitsmanagementnorm ISO voor Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224)

large_4203_0

Kwaliteit staat tijdens Wigwamvakanties voorop. Stichting Wigwam volgt de ISO norm voor Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224). Dit is een specifieke kwaliteitsmanagementnorm voor zorgorganisaties. Jaarlijks doorloopt Wigwam assessments om de kwaliteit te controleren.