Vacatures

Aan de slag bij Wigwam

Op deze pagina ziet u welke vacatures er momenteel bij Wigwam beschikbaar zijn.

Vacature Directeur/Bestuurder

Profiel Directeur/Bestuurder Stichting Wigwam

Missie en visie Stichting Wigwam

De Stichting Wigwam, met een landelijk kantoor in Valkenburg a/d Geul, organiseert inmiddels al bijna 25 jaar, in samenwerking met honderden vrijwilligers, op verschillende locaties, vakanties voor (gezinnen met) kinderen en jongeren met een beperking. Gedurende deze vakanties wordt de zorg en begeleiding van de kinderen en jongeren met een beperking overgenomen en wordt er voor álle kinderen van het gezin een activiteitenprogramma aangeboden.

Voor gezinnen met kinderen of jongeren met een beperking is het vinden van een geschikte vakantiebestemming voor elk gezinslid niet eenvoudig:

 • Voor ouders is het bieden van zorg en begeleiding aan hun kind met een beperking tijdens vakanties vaak zo intensief dat zij zelf niet aan ontspanning toekomen.
 • De kinderen met een beperking vinden niet of zeer moeilijk aansluiting bij andere kinderen en kunnen niet of moeilijk aansluiten bij de aangeboden activiteiten.
 • Broertjes en zusjes moeten op alle vlakken veel rekening houden met hun broer of zus met een beperking.

Stichting Wigwam maakt vakanties mogelijk waar alle gezinsleden zich op verheugen, van genieten, nieuwe ervaringen en contacten opdoen, grenzen verleggen en met plezier op terugkijken.
Deelname aan Wigwamvakanties geeft ouders de mogelijkheid lotgenotencontact aan te gaan en ervaringen te delen en weer helemaal ‘op te laden’ om overbelasting tegen te gaan.
Voor de betrokken vrijwilligers levert deelname naast onvergetelijke (werk)ervaringen ook een verrijking en verruiming op van hun blik op het leven met een beperking.

De toekomst

Enkele maanden geleden heeft de huidige directeur/bestuurder aangegeven haar functie na 10 jaar te willen beëindigen. Dit was voor de Raad van Toezicht aanleiding om het zittende team te laten nadenken over de toekomst, de mogelijkheden en bedreigingen van Wigwam om e.e.a. vervolgens in november 2020 te bespreken met de Raad van Toezicht en een afvaardiging van ouders.

Er lagen twee opties :

 1. Wigwam gaat als zelfstandige organisatie verder; dan komt er een nieuwe directeur.
 2. Wigwam zoekt een samenwerkingspartner om mee samen te gaan (bv. in de vorm van een fusie)

Conclusie van de bespreking is dat men kiest voor zelfstandig voorbestaan, met meer samenwerking en uitwisseling op onderdelen, met andere organisaties. Dit betekent dat er een nieuwe directeur/ bestuurder gezocht gaat worden.

De organisatie

Wigwamvakanties worden, sinds de start in 1997, georganiseerd en aangestuurd vanuit het landelijk kantoor in Valkenburg a/d Geul. Er werken 5 parttime medewerkers incl. de directeur/bestuurder. Zo’n 30 (assistent)projectleiders zijn op locatie verantwoordelijk voor de uitvoeringen en de directe aansturing van de vakanties. Zij worden bijgestaan door een 500-tal vrijwilligers. De RvT bestaat uit 5 leden.

Stichting Wigwam is als ANBI organisatie geregistreerd. Stichting Wigwam volgt de ISO norm voor Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224) en doorloopt jaarlijks assessments om de kwaliteit te controleren.

De financiering van de organisatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van sponsoren en fondsen.

Profiel Directeur/Bestuurder

 • Je bent eindverantwoordelijk en bepaalt het gezicht naar buiten.
 • Je draagt zorg voor de visie, de koers en het beleid van de stichting vanuit een creatieve, innovatie, samenwerkingsgerichte stijl en weet vanuit een open houding partijen te verbinden.
 • Voor de organisatie ben je een inspirerend leider en voor de stakeholders een aansprekende en betrouwbare gesprekspartner die in staat is om verschillende partners en mensen te verbinden aan Wigwam.
 • Naast de inhoud ben je verantwoordelijk voor projectmatige en structurele fondsenwerving en voor de financiële planning en realisatie en een gezonde exploitatie.
 • Je bent een samenwerkingsgerichte stevige persoonlijkheid, met een goed gevoel voor verhoudingen.
 • Je bent zorgvuldig in het omgaan met mensen en processen en voelt je thuis in de wereld van zorg en welzijn.
 • Je ziet en creëert kansen voor gezinnen met een kind of jongere met een beperking.
 • Je neemt initiatief en bent een creatieve vernieuwer en ondernemer.
 • Je kunt overtuigen, weet mensen te enthousiasmeren en te stimuleren.
 • Je bent communicatief, toegankelijk, transparant en zakelijk.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep.

De persoon

 • Je bent een ervaren en enthousiaste directeur-bestuurder die een professionele en gedreven organisatie gaat leiden door middel van een toekomstbestendige koers.
 • Je bent gericht op en hebt ervaring met netwerken, fondsenwerving.
 • Je bent in staat natuurlijk en soepel te acteren in een omgeving van verschillende belangen binnen een complex krachtenveld.
 • Je hebt ervaring met bedrijfsvoering.
 • Je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar en beschikt daarin over de nodige flexibiliteit.

Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling geschiedt voor 30 uur per week, vanaf uiterlijk 1 juli 2021. Het salaris wordt vastgesteld op basis van schaal 13 conform CAO Jeugdzorg.

Uw CV en sollicitatiebrief kunt u tot uiterlijk 28 maart 2021 richten aan:

mr. J.J.M.C. Huppertz (lid Raad van Toezicht Stichting Wigwam), via:
j.huppertz@paulussen.nl
Gelieve in het onderwerp ‘Vacature Wigwam’ te vermelden.

Voor meer informatie zie onze website www.stichtingwigwam.nl of neem contact op met:

dhr. J.P.Th. van der Kruis (voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wigwam), via:
tel. 06-16012988

Vacature vrijwilligers

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, die ons willen meehelpen de Wigwamvakanties tot een feest te maken voor iedereen. Maar wist je dat wij ook regelmatig op zoek zijn naar vrijwilligers en stagiaires die ons team op het landelijk kantoor in Valkenburg a/d Geul komen versterken?

Wilt u deel uitmaken van onze gemotiveerde groep vrijwilligers? Bent u enthousiast en beschikbaar voor een paar uurtjes per week of op oproepbasis? Wij maken graag kennis met u!
Of u nu graag werkt, repareert, maait of snoeit, poetst, brieven schrijft, met cijfers werkt, organiseert, knutselt of verft, het maakt niet uit. Met de juiste dosis enthousiasme is iedereen welkom.
Voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij Wigwam, klik hier, mail ons op info@stichtingwigwam.nl of bel 06-46375735 voor een afspraak.

Tot ziens bij Stichting Wigwam!