Nalatenschappen

Schenken via testament

Als u Stichting Wigwam in uw testament wilt opnemen kunt u dit snel en eenvoudig via de notaris regelen en wel op de volgende manieren:

Wilt u een vast bedrag of een percentage van uw nalatenschap aan een goed doel nalaten, dan legt u dat vast in een legaat. In uw testament benoemt u familieleden of vrienden tot erfgenaam en daarnaast laat u een gift of een schenking (legaat) na aan Stichting Wigwam.

Een andere mogelijkheid is een erfstelling. Hiermee benoemt u een of meerdere erfgenamen. Dit kan een familielid of vriend zijn, maar ook een goed doel zoals Stichting Wigwam. Per mede-erfgenaam kunt u vastleggen welk deel van de erfenis iedereen ontvangt.

Als u geen nabestaanden heeft en niets regelt, vervalt uw nalatenschap aan de overheid. In dat geval kan het een optie zijn om u uw erfenis in zijn geheel aan een goed doel als Stichting Wigwam na te laten.

Dit alles dient in een testament geregeld te worden via uw notaris. Als u Stichting Wigwam als begunstigde laat vastleggen, dan heeft u hiervoor onze statutaire gegevens nodig:

Statutaire naam: Stichting Wigwam

Statutaire zetel: Onderstestraat 27, 6301 KA Valkenburg a/d Geul

Kamer van Koophandel: nummer 14076383

6187_1

Meer weten?

Onze medewerkers helpen u graag verder!

06-15127416