Prijs

Prijs

De kosten voor deelname aan een brussenweekend zijn 170 euro. Dit bedrag is inclusief het programma, overnachting en de maaltijden.

Annuleringsvoorwaarden
Gaat u akkoord met de bevestigingsmail die u na uw inschrijving ontvangt, dan gaan we ervan uit dat u(w kind) deelneemt aan het Brussenweekend.
Indien de kwaliteit en/of de veiligheid niet kan worden gewaarborgd, bv. door extreme weersomstandigheden of door onvoldoende vrijwilligers, kan Wigwam besluiten een weekend geheel of gedeeltelijk niet door te laten gaan of om het programma niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren. In deze gevallen ontvangt u naar rato een terugbetaling of een voucher voor het reeds betaalde bedrag.

Indien u zelf het bij ons geboekte weekend wilt annuleren, dient u dit schriftelijk te doen via info@stichtingwigwam.nl. Er worden dan de volgende kosten bij u in rekening gebracht:

  • annulering langer dan 8 weken vóór de aankomstdag: 50% van de factuur;
  • annulering korter dan 8 weken vóór de aankomstdag: de totale factuur.

Bij voortijdige beëindiging van het verblijf vindt geen restitutie plaats en dient de volledige factuur te worden betaald.

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten en na te vragen of deze ook dekking biedt als uw kind wegens ziekte niet kan deelnemen.

Mocht u specifieke vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@stichtingwigwam.nl.