Klachten

Klachten of ongenoegens

Wat te doen bij een klacht?

Wij hebben tevredenheid van onze gezinnen, deelnemers, vrijwilligers (w.o. stagiaires) en medewerkers hoog in ons vaandel staan. Toch kan het gebeuren dat er iets niet naar wens verloopt. Ons streven is om ongenoegens of klachten altijd intern op te lossen.

Wigwam vindt een open communicatie heel belangrijk omdat dit de mogelijkheid biedt om problemen gezamenlijk te bespreken en naar oplossingen te zoeken. Zo nodig kan hierbij hulp worden ingeroepen van niet direct betrokkenen zoals een projectleider, vertrouwenspersoon of directie. Ook is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen als men vindt dat men niet juist behandeld wordt. Dat gebeurt altijd eerst intern. Mocht dit niet tot een gezamenlijk geaccepteerd resultaat leiden, kan men bij onze onafhankelijke externe klachtencommissie om bemiddeling vragen of een formele klacht indienen. Afhankelijk van het resultaat daarvan wordt de klacht dan afgehandeld.

Wigwam heeft zowel voor gezinnen en deelnemers als voor vrijwilligers en medewerkers elk een aparte externe onafhankelijke klachtencommissie. De klachtenbehandeling door beide klachtencommissies richt zich op:

• verbetering van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening,

• verbetering van de werksfeer/arbeidssituatie,

• en het voorkomen van soortgelijke klachten in de toekomst.

De klachtencommissies staan garant voor een eerlijke en onafhankelijke behandeling van klachten.

Contact

Voor meer informatie, eventuele klachten of opvraging van het reglement van de klachtencommissie kan men contact opnemen met:

Pauline Aalten, directeur Stichting Wigwam

tel 06 21987614, email pauline.aalten@stichtingwigwam.nl

Rachel Pannemans, beleidsmedewerker / vertrouwenspersoon Stichting Wigwam

tel 06 53905972, email rachel@stichtingwigwam.nl

Meer weten?

Onze medewerkers helpen u graag verder!

06-15127416