Prijzen Jongerenweek 2024

Prijzen Jongerenweek

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten voor een Jongerenweek.
Voor de kosten van een Survivalweek klik hier.
Voor de kosten van een Gezinsvakantie klik hier.
De prijs voor deelname aan een Jongerenvakantie is als volgt opgebouwd:

a. Zorg en begeleiding jongere met beperking

De zorgnota voor de zorg en begeleiding (zonder verpleging) van de jongere met een beperking bedraagt € 1.344,20 per week (€ 24,44 per uur / 55 uur per week). Indien de jongere verpleging nodig heeft, wordt hiervoor een uurtarief van € 50,00 gehanteerd (gefactureerd per half uur). De zorgnota ontvangt u na afloop van uw vakantie.

Deze zorg en begeleiding vindt plaats tijdens het activiteitenprogramma door een team van onder meer projectleiders, persoonlijk begeleiders, ondersteunend begeleiders en activiteitenbegeleiders. De zorgnota kan veelal (gedeeltelijk) vanuit een Pgb of via Zin betaald worden.

In geval van Pgb dient u in het bezit te zijn van een geldige zorgovereenkomst en/of zorgbeschrijving. Voor meer informatie over zorgdocumenten en over Zin klik hier.
Let op: De tariefswijziging geldt vanaf 1 april 2024. U dient dit zelf aan te passen in het digitaal PGB portaal.

b. Huur en verblijf

Op de huurnota, die u vooraf aan de vakantie ontvangt, staan de volgende posten:

  1. Deelnamekosten: Deze kosten bedragen € 105,00 per week en zijn inclusief de kosten voor de huur, deelname aan het activiteitenprogramma en alle maaltijden.
  2. Administratiekosten: Deze bedragen 25,00 per verblijf (inclusief 9% BTW en met een maximum van € 50,00 per jaar bij meerdere jongerenvakanties).
  3. Toeristenbelasting (indien van toepassing): deze kosten zijn per gemeente verschillend.
  4. Overige kosten (indien van toepassing): Deze kosten zijn per locatie verschillend en betreffen bv. schoonmaakkosten, (hulp)hond, bedlinnen....

Ondersteuning

Wanneer de huur- en/of zorgkosten een probleem vormen, bv. omdat uw kind niet beschikt over een Pgb of Zin, zijn er verschillende organisaties die u ter ondersteuning zou kunnen raadplegen. Hieronder zijn er verschillende genoemd. U dient hier zelf, als particulier een aanvraag in te dienen. Mocht u nog andere organisaties kennen, dan horen wij dit graag, zodat andere gezinnen hier mogelijk ook een beroep op kunnen doen.

Annulering

Indien u de bij ons geboekte vakantie wilt annuleren dient u dit schriftelijk te doen via info@stichtingwigwam.nl. Er worden dan de volgende kosten bij u in rekening gebracht:

  • annulering langer dan 8 weken vóór de aankomstdag: de administratiekosten en 50% van de huurfactuur;
  • annulering korter dan 8 weken vóór de aankomstdag: de totale huurfactuur;
  • annulering korter dan 6 weken en langer dan 1 week vóór de aankomstdag: de totale huurfactuur  en 50% van de zorgfactuur;
  • annulering korter dan 1 week vóór de aankomstdag: de totale huurfactuur en de totale zorgfactuur.

Als u binnen 24 uur na de overeengekomen startdatum van uw vakantie, zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

Bij voortijdige beëindiging van het verblijf vindt geen restitutie plaats en dient de volledige huur- en zorgfactuur te worden betaald.

Wanneer de vakantie (gedeeltelijk) vanuit een indicatie betaald wordt en u door annulering de zorgkosten niet kunt verhalen op de zorgaanbieder, bent u zelf verantwoordelijk voor de annuleringskosten.

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten en na te vragen of deze ook dekking biedt als uw kind wegens ziekte gerelateerd aan de beperking niet kan deelnemen.

In geval van annulering (zowel door uzelf als door Stichting Wigwam) i.v.m. COVID-19, volgt Stichting Wigwam de richtlijnen van de Nederlandse overheid. Op dit moment gelden de standaard annuleringsvoorwaarden zoals hierboven beschreven.

Indien de kwaliteit en/of de veiligheid niet kan worden gewaarborgd, bv. door extreme weersomstandigheden of door onvoldoende vrijwilligers, kan Stichting Wigwam voorafgaande aan de start van de vakantie besluiten een vakantie geheel niet door te laten gaan of om het programma en/of de zorg en begeleiding niet uit te voeren. In dit  geval ontvangt u (afhankelijk van de locatie en de periode) een terugbetaling of een voucher voor het reeds betaalde huurbedrag.

Indien de kwaliteit en/of de veiligheid niet kan worden gewaarborgd, bv. door extreme weersomstandigheden of door onvoldoende vrijwilligers, kan Stichting Wigwam tijdens de vakantie ook besluiten een vakantie gedeeltelijk niet door te laten gaan of om het programma en/of de zorg en begeleiding slechts gedeeltelijk uit te voeren. Afhankelijk van de specifieke situatie zal Stichting Wigwam besluiten of u (afhankelijk van de locatie en de periode) naar rato een terugbetaling of een voucher voor het reeds betaalde huurbedrag (enkel bij voortijdig vertrek van de locatie op verzoek van Stichting Wigwam) en/of naar rato reductie op de zorgfactuur (afhankelijk van de geleverde diensten) zult ontvangen.

Meer weten?

Onze medewerkers helpen u graag verder!

06-15127416