Prijzen Survivalweek 2022

Prijzen Survivalweek

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten voor een Survivalweek.
Voor de kosten van een Jongerenweek klik hier.
Voor de kosten van een Gezinsvakantie klik hier.
De prijs voor deelname aan een Jongerenvakantie is als volgt opgebouwd:

a. Zorg en begeleiding jongere met beperking

De zorgnota voor de zorg en begeleiding van de jongere met een beperking bedraagt € 1084,00 per week (€ 21,68 per uur / 50 uur per week). Deze nota ontvangt u na afloop van de vakantie.

Deze zorg en begeleiding vindt plaats tijdens het activiteitenprogramma door een team van onder meer projectleiders, persoonlijk begeleiders, ondersteunend begeleiders en activiteitenbegeleiders. De zorgnota kan veelal (gedeeltelijk) vanuit een Pgb of via Zin betaald worden.

In geval van Pgb dient u in het bezit te zijn van een geldige zorgovereenkomst en/of zorgbeschrijving. Voor meer informatie over zorgdocumenten en over Zin klik hier.

b. Huur en verblijf

Aangezien de Survivalweek gesponsord wordt door de Rotary, district 1550, hoeft u voor deze week geen deelname- en administratiekosten te betalen.

Tegemoetkoming

Wanneer de kosten voor u een probleem vormen, bv. omdat u niet beschikt over een Pgb of Zin, vermeld dit dan op uw inschrijfformulier. Wij zoeken samen met u naar een passende oplossing.

Annulering

Gaat u akkoord met de ontvangen bevestigingsmail, dan gaan we ervan uit dat uw kind deelneemt aan de vakantie, ook indien er een aangepast programma wordt aangeboden. Wigwam zal echter haar uiterste best doen om een volledig programma aan te bieden.
Mocht u zelf de vakantie annuleren, gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden.
Mocht Wigwam besluiten dat een vakantie in zijn geheel níet doorgaat, ontvangt u (afhankelijk van de locatie en de periode) een terugbetaling of een voucher voor het reeds betaalde huurbedrag.

Annuleringsvoorwaarden

Indien u de bij ons geboekte vakantie wilt annuleren, dan worden de volgende kosten bij u in rekening gebracht:

  • annulering korter dan 6 weken en langer dan 1 week vóór de aankomstdag: 50% van de zorgfactuur;
  • annulering korter dan 1 week vóór de aankomstdag: de totale zorgfactuur.
    Bij voortijdige beëindiging van het verblijf vindt geen restitutie plaats en dient de volledige huur- en zorgfactuur te worden betaald.

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten en na te vragen of deze ook dekking biedt:

  • als uw kind wegens ziekte gerelateerd aan de beperking niet kan deelnemen, of
  • wanneer u vanwege Covid19-maatregelen niet wilt of kunt komen.