Prijzen Jongerenweek 2023

Prijzen Jongerenweek

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten voor een Jongerenweek.
Voor de kosten van een Survivalweek klik hier.
Voor de kosten van een Gezinsvakantie klik hier.
De prijs voor deelname aan een Jongerenvakantie is als volgt opgebouwd:

a. Zorg en begeleiding jongere met beperking

De zorgnota voor de zorg en begeleiding van de jongere met een beperking bedraagt € 1.263,90 per week (€ 22,98 per uur / 55 uur per week). Deze nota ontvangt u na afloop van de vakantie.

Deze zorg en begeleiding vindt plaats tijdens het activiteitenprogramma door een team van onder meer projectleiders, persoonlijk begeleiders, ondersteunend begeleiders en activiteitenbegeleiders. De zorgnota kan veelal (gedeeltelijk) vanuit een Pgb of via Zin betaald worden.

In geval van Pgb dient u in het bezit te zijn van een geldige zorgovereenkomst en/of zorgbeschrijving. Voor meer informatie over zorgdocumenten en over Zin klik hier.
Let op: De tariefswijziging geldt vanaf 1 april 2023. U dient dit zelf aan te passen in het digitaal PGB portaal.

b. Huur en verblijf

Op de huurnota, die u vooraf aan de vakantie ontvangt, staan de volgende posten:

  1. Deelnamekosten: Deze kosten bedragen € 105,00 per week en zijn inclusief de kosten voor de huur, deelname aan het activiteitenprogramma en alle maaltijden.
  2. Administratiekosten: Deze bedragen 25,00 per verblijf (inclusief 9% BTW en met een maximum van € 50,00 per jaar bij meerdere vakanties).
  3. Toeristenbelasting (indien van toepassing): deze kosten zijn per gemeente verschillend.
  4. Overige kosten (indien van toepassing): Deze kosten zijn per locatie verschillend en betreffen bv. schoonmaakkosten, (hulp)hond, bedlinnen....

Tegemoetkoming

Wanneer de huur- en/of zorgkosten voor u een probleem vormen, bv. omdat u niet beschikt over een Pgb of Zin, vermeld dit dan op uw inschrijfformulier. Wij zoeken samen met u naar een passende oplossing.

Annulering

Indien u zelf de bij ons geboekte vakantie wilt annuleren, dient u dit schriftelijk te doen via info@stichtingwigwam.nl. Er worden dan de volgende kosten bij u in rekening gebracht:

  • annulering langer dan 8 weken vóór de aankomstdag: de administratiekosten en 50% van het restant van de huurfactuur;
  • annulering korter dan 8 weken vóór de aankomstdag: de totale huurfactuur;
  • annulering korter dan 6 weken en langer dan 1 week vóór de aankomstdag: 50% van de zorgfactuur;
  • annulering korter dan 1 week vóór de aankomstdag: de totale zorgfactuur.

Bij voortijdige beëindiging van het verblijf vindt geen restitutie plaats en dient de volledige huur- en zorgfactuur te worden betaald.

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten en na te vragen of deze ook dekking biedt:

  • als uw kind wegens ziekte gerelateerd aan de beperking niet kan deelnemen, of
  • wanneer u vanwege Covid19-maatregelen niet wilt of kunt komen.

In geval van annulering (zowel door uzelf als door Wigwam) i.v.m. COVID-19, volgt Wigwam de richtlijnen van de Nederlandse overheid. Op dit moment gelden de standaard annuleringsvoorwaarden zoals hierboven beschreven.

Indien de kwaliteit en/of de veiligheid niet kan worden gewaarborgd, bv. door extreme weersomstandigheden of door onvoldoende vrijwilligers, kan Wigwam besluiten een vakantie geheel of gedeeltelijk niet door te laten gaan of om het programma en/of de zorg en begeleiding niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren. In deze gevallen ontvangt u (afhankelijk van de locatie en de periode) naar rato een terugbetaling of een voucher voor het reeds betaalde huurbedrag en/of naar rato reductie op de zorgfactuur.

Gaat u akkoord met de ontvangen bevestigingsmail, dan gaan we ervan uit dat u gebruik maakt van de accommodatie, ook indien er vanuit Wigwam geen of een aangepast programma wordt aangeboden. Wigwam zal er altijd naar streven om een volledig programma aan te bieden.

Mocht u specifieke vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@stichtingwigwam.nl.

Meer weten?

Onze medewerkers helpen u graag verder!

043 60 43 707