Vacature lid Raad van Toezicht -
Zorginhoudelijk profiel

collega gezocht

Voor Stichting Wigwam zijn wij op zoek naar een
lid van de Raad van Toezicht (RvT) met een zorginhoudelijk profiel,
die het een uitdaging vindt om als lid van de RvT bij te dragen aan een efficiënte en effectieve doorontwikkeling van Stichting Wigwam.

Stichting Wigwam

Stichting Wigwam is een ambitieuze en toekomstgerichte organisatie met veel energie en potentie. De stichting is in Nederland uniek in haar zorg, begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een (ernstige) beperking tijdens (gezins-)vakanties en activiteiten. Tijdens deze vakanties worden ouders volledig ontzorgd; er is een apart programma voor het kind/jongere met een beperking, met individuele begeleiding, maar ook voor de broertjes en zusjes.

Stichting Wigwam organiseert (zorg)vakanties op 7 locaties in Nederland. Het éénhoofdige bestuur is werkgever van 6 vaste medewerkers, ongeveer 40 tijdelijke projectleiders en ruim 600 vrijwilligers. De begroting bedraagt ruim €600.000. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvT.

Raad van Toezicht

De RvT is het toezichthoudende orgaan van de stichting en bestaat uit 5 leden. De RvT vormt een klankbord, geeft vertrouwen en is een kritische sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Er wordt integraal toezicht gehouden op het strategische (meerjaren)beleid, inzet van beschikbare middelen en doelrealisatie van de stichting, met als uitgangspunt dat er zorg van goede kwaliteit wordt geboden in lijn met de Governance code Zorg. De behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de klanten staan centraal. De RvT toetst de kwaliteit van het beleid om te beoordelen of de stichting de goede doelen stelt in relatie tot de kerntaak en maatschappelijke (zorg/welzijn) functie van de stichting. Er is sprake van een wederzijdse dialoog en samenwerking tussen RvT en bestuur. Hierbij gelden tenminste algemene waarden als integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, openheid en transparantie, maar ook doelgerichtheid en doelmatigheid. De RvT vergadert gemiddeld 4 keer per jaar op locatie in Valkenburg aan de Geul.

Wat ga je doen?

De RvT is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorg gerelateerde kennis, financieel economische kennis, kennis van juridische zaken, kennis van maatschappelijk welzijn en algemeen bestuurlijk. Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn zijn wij per direct op zoek naar een lid RvT – zorginhoudelijk profiel. Voor alle leden van de RvT geldt:

 • dat zij affiniteit met de doelstellingen van de stichting hebben.
 • dat zij actief, kritisch en op stimulerende wijze toezicht houden. Zij doen dit met verstand van zaken, zonder eigenbelang en onafhankelijk t.o.v. het bestuur.
 • dat zij het bestuur (gevraagd en ongevraagd) adviseren, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het bestuur.
 • dat zij met eigen specifieke deskundigheid bijdragen aan de kennis en expertise waarover de RvT overeenkomstig zijn profielschets moet beschikken.
 • dat zij beschikken over een brede maatschappelijke ervaring en open staan voor maatschappelijke ontwikkelingen.
 • dat zij optreden als ambassadeur en in overleg met het bestuur de organisatie representeren bij externe gelegenheden. Hierbij hebben zij het vermogen om netwerken te onderhouden.
 • dat zij een zittingstermijn van vier jaar aanhouden, tenzij er verzocht wordt tot een verlenging van maximaal nog een termijn van vier jaar.
 • dat er een zodanig rooster van aftreden geldt waarbij niet te veel leden tegelijkertijd aftreden zonder herbenoembaar te zijn.

Waar zijn we naar op zoek?

Competenties die horen bij het lid van de RvT met een zorginhoudelijk profiel zijn:

 • Een achtergrond als arts, niet noodzakelijk maar bij sterke voorkeur binnen de gehandicaptenzorg.
 • Kennis van ontwikkelingen binnen de (gehandicapten)zorg en relevante wetgeving.
 • Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende algemene zorgontwikkelingen, beleid en vergoedingssystemen.
 • Bereidheid om de bestuurder te adviseren over nieuwe zorginhoudelijke ontwikkelingen die bevorderlijk kunnen zijn voor de stichting.
 • Oog voor de relatie tussen het bestuur en de RvT en de bestuurder de ruimte laten voor onder meer innovatie.
 • Een actueel netwerk bij voorkeur gerelateerd aan minstens 1 van de volgende gebieden: zorg, politiek en bestuur, financiers en goede doelen.
 • In staat zijn een verbindende rol te vervullen en verschillende belangen op evenwichtige wijze in besluitvormingsprocessen te betrekken.

Wat bieden wij?

Je bent als RvT nauw betrokken bij een energieke maatschappelijke organisatie die volop in ontwikkeling is. Leden van de RvT hebben een onbezoldigde functie.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de stichting, waaronder het jaarverslag, zie onze website www.stichtingwigwam.nl

Voor vragen en toelichting kun je terecht bij de voorzitter van de Raad van Toezicht Bas van der Velde (06-22247375) of directeur-bestuurder Pauline Aalten (06-21987614).

Bij interesse kan je je CV en motivatie voor 15 november 2023 sturen aan pauline.aalten@stichtingwigwam.nl. Gesprekken met geschikte kandidaten staan gepland op 1 december 2023, locatie Valkenburg aan de Geul, kantoor Stichting Wigwam.

Meer weten?

Onze medewerkers helpen u graag verder!

06-15127416