Vacature Directeur Bestuurder

collega gezocht

Vacature Directeur Bestuurder             

Missie en visie Stichting Wigwam
Stichting Wigwam, met een landelijk kantoor in Valkenburg a/d Geul, organiseert inmiddels al 25 jaar, in samenwerking met honderden vrijwilligers, op verschillende locaties, vakanties voor (gezinnen met) kinderen en jongeren met een beperking. Gedurende deze vakanties wordt de zorg en begeleiding van de kinderen en jongeren met een beperking overgenomen en wordt er voor álle kinderen van het gezin een activiteitenprogramma aangeboden.

Voor gezinnen met kinderen of jongeren met een beperking is het vinden van een geschikte vakantiebestemming voor elk gezinslid niet eenvoudig:

 • Voor ouders is het bieden van zorg en begeleiding aan hun kind met een beperking tijdens vakanties vaak zo intensief dat zij zelf niet aan ontspanning toekomen.
 • De kinderen met een beperking vinden niet of zeer moeilijk aansluiting bij andere kinderen en kunnen niet of moeilijk aansluiten bij de aangeboden activiteiten.
 • Broertjes en zusjes moeten op alle vlakken veel rekening houden met hun broer of zus met een beperking.

Stichting Wigwam maakt vakanties mogelijk waar alle gezinsleden zich op verheugen, van genieten, nieuwe ervaringen en contacten opdoen, grenzen verleggen en met plezier op terugkijken.
Deelname aan Wigwamvakanties geeft ouders de mogelijkheid lotgenotencontact aan te gaan en ervaringen te delen en weer helemaal ‘op te laden’ om overbelasting tegen te gaan.

Voor de betrokken vrijwilligers levert deelname naast onvergetelijke (werk)ervaringen ook een verrijking en verruiming op van hun blik op het leven met een beperking.

De organisatie

Wigwamvakanties worden, sinds de start in 1997, georganiseerd en aangestuurd vanuit het landelijk kantoor in Valkenburg a/d Geul. Er werken 5 parttime medewerkers incl. de directeur-bestuurder.

Zo’n 40 projectleiders zijn op locatie verantwoordelijk voor de uitvoeringen en de directe aansturing van de vakanties. Zij worden bijgestaan door een 600-tal vrijwilligers.

De RvT bestaat uit 4 leden.

Stichting Wigwam is als ANBI organisatie geregistreerd. Stichting Wigwam volgt de ISO norm voor Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224) en doorloopt jaarlijks assessments om de kwaliteit te controleren.

De financiering van de organisatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van sponsoren en fondsen.

Profiel Directeur-Bestuurder

 • Je bent eindverantwoordelijk en bepaalt het gezicht naar buiten.
 • Je draagt zorg voor de visie, de strategische koers en het beleid van de stichting vanuit een creatieve, innovatie, samenwerkingsgerichte stijl en weet vanuit een open houding partijen te verbinden.
 • Voor de organisatie ben je een inspirerend leider en voor de stakeholders een aansprekende en betrouwbare gesprekspartner die in staat is om verschillende partners en mensen te verbinden aan Wigwam.
 • Naast de inhoud ben je verantwoordelijk voor projectmatige en structurele fondsenwerving en voor de financiële planning en realisatie en een gezonde exploitatie.
 • Je bent een samenwerkingsgerichte stevige persoonlijkheid, met een goed gevoel voor verhoudingen.
 • Je bent zorgvuldig in het omgaan met mensen en processen en voelt je thuis in de wereld van zorg en welzijn.
 • Je ziet en creëert kansen voor gezinnen met een kind of jongere met een beperking.
 • Je neemt initiatief en bent een creatieve vernieuwer en ondernemer.
 • Je kunt overtuigen, weet mensen te enthousiasmeren en te stimuleren.
 • Je bent communicatief, toegankelijk, transparant en zakelijk.
 • Waar nodig sta je ‘met de voeten in de klei’ en heb je een hands-on mentaliteit.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep.
 • Ervaring in de zorg is een pré.

De persoon

 • Je bent een ervaren en enthousiaste directeur-bestuurder die een professionele en gedreven organisatie gaat leiden door middel van een toekomstbestendige koers.
 • Je bent gericht op en hebt ervaring met netwerken, fondsenwerving.
 • Je bent in staat natuurlijk en soepel te acteren in een omgeving van verschillende belangen binnen een complex krachtenveld.
 • Je hebt ervaring met bedrijfsvoering.
 • Je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar en beschikt daarin over de nodige flexibiliteit.

Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling geschiedt voor minstens 32 uur per week, met een zo spoedig mogelijke start. Het salaris wordt vastgesteld op basis van schaal 13 conform CAO Jeugdzorg.

Uw CV en sollicitatiebrief kunt u tot uiterlijk 27 november 2023 richten aan:
Bas van der Velde, voorzitter Raad van toezicht: sjl.vandervelde@gmail.com.
Gelieve in het onderwerp ‘Vacature Wigwam’ te vermelden.

Voor meer informatie zie onze website www.stichtingwigwam.nl of neem contact op met:
Bas van der Velde via voornoemd mailadres of op telefoonnummer 06-22247375 of Tiny Rieken (trie@ziggo.nl), die Wigwam in deze procedure begeleidt.

Voor het voeren van de eerste gesprekken met kandidaten hebben wij 1 december a.s. gereserveerd in Valkenburg a/d Geul.

Meer weten?

Onze medewerkers helpen u graag verder!

06-15127416