Coronaprotocol Wintervakanties

COVID-Virus-Omicron-Variant

De coronacrisis en de landelijke maatregelen die daaruit voortkomen hebben als gevolg dat Wigwam ook de komende wintervakanties moet aanpassen. Locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding en opvang plaatsvindt voor kwetsbare groepen mogen open blijven. Daardoor mogen we de zorg en begeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking vooralsnog door laten gaan. Het activiteitenprogramma voor de brusjes kan helaas níet doorgaan. Betreffende gezinnen zijn hiervan op de hoogte gebracht. Daar waar mogelijk zullen er voor deze kinderen activiteiten aangeboden worden die ze zelf, in hun eigen bungalow, kunnen doen.

Ook voor de komende wintervakanties is een landelijk Wigwamprotocol opgesteld (zie bijlage), afgestemd met de GGD. Uiteraard volgen we de landelijke maatregelen en passen we de protocollen aan indien dat nodig is. Let op: Dat kan inhouden dat we alsnog ook de zorg en begeleiding van de kinderen/jongeren met een beperking zullen moeten aanpassen of zelfs annuleren.

Wij willen u erop wijzen dat Stichting Wigwam bij voorliggend corona protocol in alle zorgvuldigheid de richtlijnen van het RIVM en de overheid volgt. Hiermee beogen wij de risico's op corona besmetting te beperken. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Wigwam geen enkele verantwoordelijkheid kan dragen voor een eventuele coronabesmetting die tijdens de Wigwamvakantieweek opgelopen kan zijn. Met de ondertekening van de gezondheidschecklijst bij aankomst op de locatie geeft u tevens aan dat u zich hiervan bewust bent en in dezen op eigen verantwoordelijkheid deelneemt aan de Wigwamvakantieweken.  

We gaan ervan uit dat alle vakanties ondanks de maatregelen weer net zo fijn worden als altijd.
We gebruiken ook ons gezond verstand en herinneren elkaar aan de afspraken en maatregelen wanneer iemand deze in zijn enthousiasme even vergeet.

Zelftest
Om het risico op besmetting tijdens de Wigwamvakanties zo klein mogelijk te houden willen we aan iedereen vragen om maximaal 24 uur voor vertrek een zelftest af te nemen. We kunnen niemand verplichten om een deze test af te nemen en gaan ook niet om een bewijs vragen van een negatieve uitslag. We hopen echter dat iedereen bereid is om wél een zelftest af te nemen. Niet alleen voor de eigen gezondheid maar ook voor die van alle andere (kwetsbare) deelnemers en aanwezigen.

Geeft de zelftest een positieve uitslag, dan gaan we ervan uit dat degene níet naar de Wigwamvakanties komt maar zich zo snel mogelijk laat testen door de GGD.

Vaccinatie
Om deel te nemen aan een Wigwamvakantie is een Covid-19-vaccinatie niet verplicht. Het kan echter wel zo zijn dat er tijdens de vakantie activiteiten plaatsvinden, waarvoor een corona-toegangsbewijs verplicht is. Ook kan op sommige vakantielocaties voor bepaalde ruimtes een QR code verplicht zijn (bv. zwembad, snoezelruimte of gymzaal). Ben je niet in het bezit van een corona-toegangsbewijs (QR code), dan kun je dus niet deelnemen aan betreffende activiteit. Wigwam zal zich dan inspannen om voor betreffende deelnemers een alternatieve activiteit aan te bieden.

Ben je niet in het bezit van een geldige QR-code, dan vragen we dat vooraf aan de vakantie aan de projectleider te laten weten, zodat hij/zij hiermee rekening kan houden in het programma.

We hopen dat iedereen meewerkt aan alle opgestelde richtlijnen en adviezen zodat we samen weer kunnen genieten van een heerlijke Wigwamvakantie!

Mochten er na het lezen van het protocol nog vragen zijn, neem dan zeker contact met ons op.

Meer weten?

Onze medewerkers helpen u graag verder!

06-15127416