Op deze pagina vindt u naast formats en informatie over de Zorgovereenkomst en de Zorgbeschrijving, ook de Infographic van Stichting Wigwam. Deze Infographic staat onderaan de pagina. Hij is onder andere bedoeld als ondersteuning voor ouders wanneer zij in gesprek gaan met hun gemeente, zorgkantoor, CIZ of eventuele overige betrokken partijen.

Formats zorgovereenkomst en -beschrijving 

Zorgovereenkomst 

nderstaand vindt u het format Zorgovereenkomst van het SVB. De specifieke gegevens van Stichting Wigwam (of Jorens, indien u naar Frankrijk op vakantie gaat) zijn hierin reeds ingevuld.

U dient deze overeenkomst eerst op te slaan, voor u hem invult en aan ons mailt.

 

 

Indien u nog een geldende zorgovereenkomst heeft, maar alleen een wijziging wilt doorgeven (bv. het zorgtarief of de looptijd), dan kunt u hiervoor volgend formulier gebruiken:

 

 

TIPS bij het INVULLEN van de ZORGOVEREENKOMST

Vooraleer u het format van de Zorgovereenkomst invult, dient u het eerst op te slaan op uw computer!

 

  • Vraag 2.1 Vertegenwoordiger

Indien u namens uw kind het formulier invult, vink dan bij de vraag ‘Heeft u een vertegenwoordiger' het vakje ‘ja’ aan. Vervolgens vinkt u aan dat er sprake is van wettelijke vertegenwoordiging en welke vorm (kind jonger dan 18 jaar of vertegenwoordiger benoemd door rechtbank).

 

  • Vraag 4. Looptijd van de overeenkomst

U vult bij de looptijd de startdatum van de wigwamvakantie of -activiteit in. Indien uw budget doorlopend is kan de zorgovereenkomst voor onbepaalde tijd worden afgegeven. Dat is meestal zo bij een Wlz-indicatie.

 

  • Vraag 5. Werkzaamheden

Vink hier aan welke zorg of ondersteuning u inkoopt bij Stichting Wigwam. Kies alleen werkzaamheden die u volgens de toekenningsbeschikking mag inkopen en die Stichting Wigwam biedt.

a. Wlz, nl.:

- groepsbegeleiding en/of

- individuele begeleiding en/of

- persoonlijke verzorging

b. Wmo-BG:

- begeleiding en/of

- persoonlijke verzorging

c. Jeugdwet, nl.:

- groepsbegeleiding en/of

- individuele begeleiding en/of

- persoonlijke verzorging

 

  • Vraag 6. Werkafspraken

Aangezien er achteraf gefactureerd wordt op basis van de zorg-uren, wordt hier aangegeven dat het aantal zorguren variabel is.

 

  • Vraag 7. Vergoeding

Stichting Wigwam hanteert een uurtarief van € 19,= voor de gezinsvakanties. Voor de Jongerenvakantie 2.0 wordt een tarief van € 6,= gehanteerd, aangezien het hier om 24-uurs zorg gaat. Het weektarief is voor beiden € 627,=.

Vul bij het tweede deel van de vraag het uurtarief in, bij de wet waaruit het PGB betaald wordt (overeenkomstig vraag 5).

 

!!! Stichting Wigwam is vanaf 1-11-2016 verplicht op de zorgfactuur aan te geven uit welke budgetten de factuur zal worden betaald. U dient daarom aan ons te laten weten hoe, in geval van verschillende budgetten, de betaling zal plaatsvinden. Hier twee voorbeelden:

 

Voorbeeld Gezinsvakantie

Groepsbegeleiding: 5 dagdelen à 4 uur a 19,= € 285

Individuele begeleiding 8 uur à 19,= € 247

Persoonlijke verzorging 5 uur à 19,= € 95

Totaal € 627

 

Voorbeeld Jongerenvakantie 2.0

Groepsbegeleiding: 10 dagdelen à 4 uur à € 6 € 240

Individuele begeleiding: 59,5 uur à € 6 € 357

Persoonlijke verzorging: 5 uur à € 6 € 30

Totaal € 627

 

  • Vraag 8. Overige vergoedingen

Indien uw kind (ook) deelneemt (of mogelijk deel zal nemen) aan een Jongerenvakantie, dient u hier ook aan te vinken uit welke zorgwet de vergoeding betaald wordt.

Zorgbeschrijving 

Om u te ondersteunen bij het opstellen van een Zorgbeschrijving (als aanvulling op de zorgovereenkomst) vindt u hier een format waarin de Wigwam- of Jorensgegevens al staan ingevuld.

 

Ter ondersteuning vindt u hier een voorbeeld-versie van een zorgbeschrijving. Deze bevat tips en richtlijnen voor het invullen.

Veelgestelde vragen over de Zorgdocumenten 

Infographic 

De Infographic geeft op schematische wijze een bondig overzicht van de doelen en de meerwaarde van een Wigwamvakantie. Hij is bedoeld als ondersteuning wanneer u als ouder in gesprek gaat met uw gemeente, zorgkantoor, CIZ of eventuele overige betrokken partijen. Door op de link te klikken opent u onze Infographic.

Uit de reeds opgedane ervaring m.b.t. aanvragen van deze vorm van zorg en begeleiding, blijkt dat het van belang is dat u uw gesprekspartner erop attendeert dat:

  • de kosten die u aanvraagt alleen de zorg- en begeleidingskosten van uw kind met beperking zijn. Alle overige vakantiekosten betaalt u zelf;
  • begeleiding en zorg van uw kind ook tijdens periodes waarin uw kind geen school of dagopvang bezoekt, gewoon doorgaan;
  • deze formule de mogelijkheid biedt om voor u als mantelzorger de accu weer op te laden om zo de begeleiding en zorg voor uw kind weer goed aan te kunnen.

Algemeen 

U kunt meer informatie vinden op de website van uw zorgkantoor of uw gemeente. Neem contact met hen op bij onduidelijkheden.

Voor informatie over het maken of opstellen van zorgovereenkomsten of zorgbeschrijvingen kunt u ook terecht op de website van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een Pgb: www.pgb.nl

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via 06-46375735 of rachel@stichtingwigwam.nl