Wat biedt Stichting Wigwam? 

Verblijf

Vrijwilligers kunnen desgewenst op het terrein van Stichting Wigwam overnachten. Afhankelijk van de locatie verblijven de vrijwilligers in paviljoens of kamperen in tenten op het terrein. Sanitaire voorzieningen zijn in de buurt van de overnachtingplaats.

 

Stage

Het meewerken als vrijwilliger kan voor diverse opleidingen studiepunten opleveren. Ook kan een getuigschrift (ervaringsbewijs) verstrekt worden of kunnen verslagen afgetekend worden. Dit kan met de projectleiding geregeld worden. De projectleiding kan geen uitgebreide individuele stagebegeleiding bieden.

 

Maaltijden

Gedurende de Wigwamvakanties zijn de maaltijden voor de vrijwilligers gratis. Kinderen van vrijwilligers, die deelnemen aan de Wigwamvakanties betalen een vergoeding voor deelname aan het activiteitenprogramma van € 50 per week en voor de maaltijden € 9 per dag.

Waar moet je zelf voor zorgen? 

Ziektekosten- en ongevallenverzekering en aansprakelijkheid

Gezien de bijzondere aard van vrijwilligerswerk, geschiedt het op eigen risico. Stichting Wigwam noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Wij gaan ervan uit dat vrijwilligers zelf zorgen voor voldoende verzekering. Hierbij wordt gedacht aan een ziektekosten- en ongevallenverzekering, eventueel sociale regelingen voor inkomstenderving en een W.A.-verzekering particulier. Eventuele schades dienen dus bij de eigen verzekeraar geclaimd te worden.

 

Reis- en bagageverzekering

Vrijwilligers dienen zelf voor een reis- en bagageverzekering te zorgen.