Uurtarief op zorgovereenkomst 

We horen van veel ouders dat de SVB niet wil overgaan tot betaling omdat het tarief op de factuur niet overeenkomt met het tarief op de zorgovereenkomst. Bij de bevestigingsbrief die u begin dit jaar digitaal ontving, zat een reeds ondertekend wijzigingsformulier met het aangepaste tarief van € 20. Indien u deze wijziging nog niet heeft doorgegeven aan de SVB dient u dat dus alsnog zo spoedig mogelijk te doen.