Stichting Wigwam 

Stichting Wigwam organiseert naast Wigwamvakanties ook diverse Wigwamactiviteiten. De Wigwamvakanties en -activiteiten worden gecoördineerd vanuit het landelijk kantoor in Valkenburg a/d Geul. Het team bestaat uit 5 parttime medewerkers. De voorbereiding en uitvoering van de Wigwamvakanties en -activiteiten zijn verder in handen van projectleiders, assistent-projectleiders en vele vrijwilligers.

Het team 

Hanny van Leeuwen

Rachel Pannemans

Hans Dorren

Dorien van de Walle

John Visser

Esther Mathijssen

Mieke Buntinx

Coen de Haan

Hans Prins

Coen de Haan

Juul Steenbruggen

Kimberly van Herk

Marcel Coenen

directeur/bestuurder

beleidsmedewerker

beleidsmedewerker

stafmedewerker

administratief medewerker

projectleider Nieuwveen

projectleider Valkenburg a/d Geul

projectleider Arnhem

projectleider 's-Gravenzande

projectleider Diessen

projectleider La Bonne Vie

projectleider Jongerenvakantie 2.0

projectleider Survival

De Raad van Toezicht 

Dhr. J. van der Kruis, voorzitter

Mw. C. Vermeulen, lid

Dhr. S. Dijkstra, lid

Dhr. J. Huppertz, lid

Mw. H. Absil, lid

Dhr. E. Dormans, lid

ANBI Status 

Stichting Wigwam heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). In de publicatie ANBI zijn de volgende gegevens verwerkt: naam, RSIN/fiscaal-nummer, contactgegevens, doelstelling, een (beknopt) beleidsplan, de samenstelling van de RvT, het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten. Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de Jaarverantwoording 2016.

 

Downloaden: Publicatie ANBI boekjaar 2016

Downloaden: Jaarverantwoording 2016 Stichting Wigwam

Kwaliteitsmanagementnorm ISO voor Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224) 

Kwaliteit staat bij de Wigwamvakanties en Wigwamactiviteiten voorop. Stichting Wigwam voldoet aan de ISO norm voor Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224). Dit is een specifieke kwaliteitsmanagementnorm voor zorgorganisaties, want wanneer het draait om zorg en welzijn, is een hoge kwaliteit van groot belang.

U kunt er dus op vertrouwen dat de zorg voor uw kind bij ons in goede handen is!

Erkend Leerbedrijf 

Stichting Wigwam is een erkend leerbedrijf. De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. De zg. beroepspraktijkvorming (bpv). Erkende leerbedrijven – zowel bedrijven als zzp'ers – zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.