NSGK voor Wigwam-vrijwilligers 

Afgelopen jaren is Stichting Wigwam flink gegroeid. We hebben dit jaar in veel vakantieperiodes op meerdere locaties in Nederland en één locatie in Frankrijk gezins-/ jongerenvakanties gedraaid. Hiervoor hadden we ruim 400 vrijwilligers nodig!

Om alles rond vrijwilligers goed te laten verlopen wordt het vrijwilligersbeleid geprofessionaliseerd. Hiervoor is een traject van één jaar uitgetrokken.

De NSGK ondersteunt ons hierbij financieel met een bedrag van €28.300,-.

Na een rondleiding over de locatie in 's Gravenzande werd de cheque persoonlijk door de NSGK overhandigd. We willen hen hiervoor hartelijk bedanken!