Enquete Vrijwilligers Wigwamvakanties 2019 

Heb je meegewerkt aan een Wigwamvakantie dan vind je hier het enquêteformulier om je ervaringen en op- en aanmerkingen (anoniem) met ons te delen.Wij zijn altijd heel benieuwd naar je ervaringen, want je bevindingen, positief of negatief, worden door ons zeer op prijs gesteld.